Blogroll

Què fem?

Les actuacions que es realitzen dins el projecte "Emprendre al Gironès" són les següents:

  • Informació i orientació per analitzar, valorar i comparar les idees empresarials.
  • Programes de formació per a millorar les habilitats i capacitats en matèria de gestió empresarial i per garantir l'èxit de futures empreses.
  • Assessorament en el procés de creació d'empreses per avaluar la viabilitat de les idees empresarials, contribuir a la creació d'empreses de qualitat, amb un millor plantejament inicial i ajudar a planificar correctament la posada en marxa de l'activitat.
  • Seguiment tècnic durant els tres primers anys de vida de l'empresa, per tal de facilitar la seva consolidació.
  • Accions de sensibilització de la població envers el foment de l'esperit emprenedor. 
  • Servei i recursos de vivers d'empreses.Per accedir als nostres serveis d'assessorament, podeu sol·licitar la vostra primera visita a través del portal Catalunya Emprèn.
 

ORGANITZACOFINANÇAMENT

Amb el suport de Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE